Aidu karjääri rikastusvabriku lintkonveierite ajamite renoveerimine

Tellija : Eesti Energia Kaevandused AS
Projekt : Rikastusvabriku lintkonveierite ajamite renoveerimine
Ehistusaasta : 2009

Olemasolevate lintkonveierite 7 ajami renoveerimine, mille tulemusena nende tootlikkus tõusis kuni 1000 t/h, sh projekti koostamine, konveieriajamite ja -trumlite tarne ja käikulaskmine.

Materjal : põlevkivi
Tootlikkus : 1000 t/h