Purustus- ja sorteerimiskompleksi tarne Ojamaa kaevandusele

Tellija : VKG Kaevandused OÜ, Eesti
Projekt : Purustus- ja sorteerimiskompleksi tarne
Ehistusaasta : 2011

Põlevkivi purustamis- ja sorteerimiskompleksi tarne. Etteantav mäemass jaotatakse 0…25 mm ja 25…125 mm fraktsioonideks ja edastatakse rikastusvabrikule. Tööde maht sisaldas ka:

  • tehnoloogist projekteerimist, tehnoloogiliste seadmete kandvate konstruktsioonide ja rennide projekteerimist;
  • tehnoloogiliste seadmete tarnimist (sh kraaptoitur HESE avatud laost tagasietteandeks, ESFITECHi lintkonveierid, STEINERTi metallidetektor ja elektromagnet, HAZEMAG WOBBLERi eelsõelumise rullsõel, kahevaltsiline purusti HAZEMAG WB 0810, nelja laagriga sõel HAVER NIAGARA, aspireerimissüsteem TURBOFILTER);
  • tehnoloogiliste seadmete metallkonstruktsioonide ja rennide valmistamist ja tarnimist.
Materjal : põlevkivi
Tootlikkus : 1000 t/h